Huhtikuussa vietetään maailman englannin kielen päivää. Silloin vietetään myös William Shakespearen syntymäpäivä. Mitä tekemistä näillä kahdella on keskenään? Paljonkin!

Shakespearea pidetään Englannin merkittävimpänä kirjailijana. Hänen näytelmiään esitetään ympäri maailmaa edelleen, lähes 400 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Shakespeare muokkasi englannin kieltä kuvaamalla monipuolisesti ja värikkäästi esimerkiksi toivoa, epätoivoa, surua, vihaa, rakkautta ja intohimoa. Hänen teksteistään löytyy yhteensä 17,677 eri sanaa ja on esitetty, että Shakespearen itse luomia sanoja olisi jopa 1700. Osa sanoista saattaa kuitenkin olla muiden kirjoittajien luomia, mutta ne ovat tulleet tunnetuksi vasta Shakespearen tekstien myötä.

Shakespearen teksteillä oli suuri vaikutus englannin kielen standardisointiin muun muassa sanaston, kirjoitusasun ja kieliopin osalta. Shakespeare on vaikuttanut myös runouteen. Hän kirjoitti silosäkeitä (blank verse), eli runomittaan perustuvaa riimitöntä, proosamaista tekstiä, joka on aiheuttanut harmaita hiuksia kääntäjille.

Vaikka et olisi koskaan nähnyt yhtään Shakespearen näytelmää tai niiden pohjalta tehtyä elokuvaa, olet todennäköisesti käyttänyt hänen sanojaan tai termejään. Useille niistä löytyy myös suomenkieliset vastineet. Tässä muutama esimerkki:

cruel to be kind

the green-eyed monster

gossiping (juoruilu)

a heart of gold

the world is mine oyster

seen better days

a sorry sight

full circle

breaking the ice

hurry

road

lonely

critical

accommodation

Lue täältä lisää Shakespearen fraaseja ja sanoja.

Englannin kielen päivää alettiin viettämään YK:n toimesta vuonna 2010. Kyseessä on siis melko uusi traditio. YK haluaa kampanjoida kuuden virallisen kielensä puolesta. Näistä loput viisi ovat arabia, kiina, ranska, venäjä ja espanja. Mitkä näistä sujuvat sinulta? Olen itse opiskellut ranskan, venäjän ja espanjan alkeita, nyt tekisi mieli aloittaa arabian opiskelu.